fbpx

Promocja powiatu jaka jest?

Może Ci się również spodoba

1 Odpowiedź

 1. Andrzej Kolasa pisze:

  Trudno jest się ustosunkować do jakiegoś sprawozdania, kiedy nie ma się do niego dostępu. Jednak materiał TV Węgorzewo umieściła, całość ponad 52 minuty ( wysłuchanie takiego tasiemca wymaga nie lada samozaparcia – to uwaga do realizatorów). Postanowiłem wysłuchać i co z tego zrozumiałem. Pierwsze – dziesięciu radnych próbowało odpowiedzieć sobie na pytanie jak to jest z tą promocją w naszym powiecie. Z tym, że aktywnymi – wypowiedzi które uznałem za merytoryczne, było chyba tylko czterech lub pięciu. Obecna na posiedzeniu Pani Starosta w dyskusji wspomniała o Strategii Rozwoju, co będzie bardzo istotne w dalszej części moje wypowiedzi. W trakcie dyskusji przewijała się myśl o potrzebie stworzenia herbu powiatu i koncepcji jego promocji. I w ten sposób po ok 40 minutowej wymianie zdań Komisja przyjęła wniosek o rozpoczęciu procedury tworzenia herbu powiatu i koncepcji jego promocji. Herbu powiat na pewno nie ma. Zdziwiło mnie jednak że działania promocyjne były prowadzone bez jakiejkolwiek koncepcji czy planu. Bo jak trzeba stworzyć koncepcję to oznacza że jej nie było, czy aby na pewno? Postanowiłem wykonać kwerendę po dokumentach planistycznych powiatu i co się okazuje. Powiat przyjął Uchwałą Nr. VI/230/2014 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 30 października 2014 r Strategię Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich” na lata 2014-2022. Ta strategia na str. 18 zawiera zestaw zadań promocyjnych – 4.2.5. PROMOCJA I OCHRONA WALORÓW SUBREGIONU. Ponadto te zadania zostały rozpisane na nuty w załączniku nr 1 do strategii. W tymże załączniku nr 1 głównie w opisie celu 5.2. Wspieranie i promowanie obszaru WJM jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania i inwestowania. Gdzie zostały zapisane konkretne zdania do realizacji i terminy ich wykonania. Ponadto w opisie innych celów wymienione są zadania promocyjne dotyczące danego obszaru tematycznego.
  Stąd też uważam, że ocena przedstawionego sprawozdania powinna się odbyć w kontekście tychże zapisanych w strategii zadań. Niestety takiej próby oceny sprawozdania Komisja nie podjęła i nie rozumiem przyczyn takiego działania. Ciśnie się w związku z powyższym pytanie: czy ww Strategia jest nadal obowiązującym dokumentem planistycznym w Powiecie, a zawarte w niej zdania przedmiotem zainteresowania Rady i Zarządu Powiatu? Jeśli tak , w co jednak nie wątpię to cały proces przygotowania budżetu i planów szczegółowego działania wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu w każdym roku od 2015 do 2022 powinien być pochodną zapisów w Strategii. A sprawozdania roczne – szczegółowym rozliczeniem ich realizacji. Oczywiście z racji braku bezpośredniego dostępu do dokumentów jak i możliwości ich analizy mogę się mylić w tej ocenie, za co z góry przepraszam . To co napisałem, to moje wrażenie po wysłuchaniu materiału wideo z obrad Komisji.
  Ponadto zwracam uwagę, że na stronie 45 Strategii jest następujący zapis dotyczący monitorowania wdrażania Strategii cyt. „Monitoring realizacji strategii będzie prowadzony okresowo. Sporządzane będą dwuletnie raporty. Ze względu na dostępność danych GUS i US w Olsztynie raporty będą sporządzane w połowie roku kalendarzowego, po upływie dwóch lat wdrażania Strategii. Do 30 kwietnia każdego roku będzie trwało zbieranie danych; do 31 maja przygotowywanie raportów cząstkowych dla poszczególnych priorytetów i uzgodnienia z partnerami, do 15 czerwca przygotowanie zbiorczego raportu okresowego, a do 31 sierpnia przyjęcie raportu przez poszczególne Starostwa/Partnerstwo. Dopuszcza się przygotowanie dwuletnich raportów przez poszczególne powiaty dla celów monitoringu realizacji celów i działań przez nie realizowanych.”
  W związku z powyższym należy oczekiwać do końca sierpnia br na taki raport i wyjaśni się może sprawa realizacji zadań promocyjnych.
  Z Poważaniem
  Andrzej Kolasa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.